tiistai 27. huhtikuuta 2021

Valtakunnallisen Sovari 2020 -kyselyn tulokset

Into  – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry ylläpitää etsivän nuorisotyön ja  työpajatoiminnan Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittaria. Sovari tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutuksista.

Sovari vastaa etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa toteuttavien tahojen tarpeisiin saada tietoa palveluidensa laadusta ja vaikutuksista. Organisaatiot voivat peilata tuloksiaan valtakunnallisiin tuloksiin ja hyödyntää Sovaria oman toimintansa asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Sovari-tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikutuksia rahoittajille ja sidosryhmille. Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja työpajapalveluista.

Sovari perustuu asiakkaiden itsearvioinnille pohjautuvaan anonyymiin nettikyselyyn. Sovariin vastaaminen tukee osaltaan asiakkaiden osallisuuden vahvistamista. Sovari-mittari käsittää sosiaalisen vahvistumisen viisi osa-aluetta, jotka ovat: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta. Sovari-mittarin sisältö on kehitetty yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.

Sovari 2020 -kyselyyn vastasi yli 2 100 nuorta etsivästä nuorisotyöstä sekä yli 3600 valmentautujaa työpajoilta.

Tässä kyselyn tulokset Kajaanin Spartak ry:n osalta. Kuten etenkin allaolevan taulukon kolmannen dian luvuista käy ilmi, työllämme on suuri merkitys toimintaamme osallistuville nuorille ja nuorille aikuisille ja heidän päivittäiselle hyvinvoinnilleen. Ja juuri siksi me tätä teemme!


maanantai 26. huhtikuuta 2021

Yhteistyötä oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa

Olemme tehneet jo vuosien ajan yhteistyötä myös oppilaitosten, lähinnä Kainuun Ammattiopiston, sekä Kainuun TE-keskuksen kanssa. Meillä on mahdollista muun muassa suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja, tulla työkokeiluun sekä opiskella oppisopimuskoulutuksessa. Lisäksi peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisilla on mahdollista suorittaa meillä TET (työelämään tutustuminen) -jaksonsa.

Tällä hetkellä meillä on kolme henkilöä oppisopimuskoulutuksessa: kaksi varhaiskasvatuksen puolella opiskelemassa lastenohjaajaksi ja nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi sekä yksi talous- ja toimistopalveluissamme opiskelemassa liiketalouden ammattitutkintoa.

Tässä tarkemmin yleistä tietoa oppisopimuskoulutuksesta, johon siis myös meillä Spartakilla on mahdollisuus:

Mitä?

Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän yhteistyössä järjestämää koulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Tarvittaessa oppisopimusopiskelija hankkii osaamista myös muissa koulutuksenjärjestäjän osoittamissa oppimisympäristöissä.

Kenelle ja miten?

Oppisopimus voidaan solmia 15 vuotta täyttäneelle. Yläikärajaa ei ole. Oppisopimus voidaan solmia uuteen määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen tulevalle työntekijälle tai jo työsuhteessa olevalle työntekijälle. Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.
Oppisopimuskoulutuksen aikana viikoittaisen työajan pitää olla vähintään keskimäärin 25 tuntia.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuvan ja työnantajan kannattaa keskustella ensin työtehtävästä ja suoritettavasta tutkinnosta. Ennen oppisopimustyösuhteen aloittamista tulee oppisopimuksesta keskustella myös oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa. Työelämäpalveluiden toimisto suunnittelee työnantajan kanssa yrityksen tarpeisiin vastaavan koulutuksen.

Taloudellinen puoli?

Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta. Tällöin maksaa oppisopimustoimisto opiskelijalle hakemuksesta opintososiaalisia etuuksia. Päiväraha on 15 € / päivä. Lisäksi maksetaan perheavustusta 17 € / päivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi.

Opiskelijalla on oikeus saada korvausta majoittumiskustannuksista 8 € /päivä, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen järjestetään opiskelijan kotikunnan ja oppisopimustyöpaikan sijaintikunnan ulkopuolella ja osaamisen hankkiminen edellyttää yöpymistä. 

Opiskelijalla on oikeus saada korvausta matkakustannuksista, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen edellyttää opiskelijan matkustamista yhteen suuntaan yli 10 kilometriä opiskelijan kotoa tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle. Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen yhdeltä edestakaiselta matkalta viikossa. Erityisestä syystä matkakorvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija majoittuu kotonaan. Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimustyöpaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan.

Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaaliset etuudet myös osallistuessaan näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Koulutuksen kesto?

Oppisopimuksen kesto vaihtelee riippuen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta voidaan täydentää tietopuolisilla opinnoilla alan oppilaitoksessa.


Oppisopimuskoulutuskuvioita Kajaanin Spartakilla:(vasemmalta) toimistonhoitaja ja työpaikkaohjaaja Matti Karppinen, KAO:n liiketoiminnan opettaja Antti Rönty ja helmikuussa toimistollamme myynnin- ja markkinoinnin ammattitutkinnon opinnot oppisopimuskoulutuksella aloittanut Kimmo Kyllönen käymässä läpi tulevan näyttökoeviikon käytäntöjä.
torstai 22. huhtikuuta 2021

Ompelupajalla tapahtuu!

Kuluva kevät on ollut työntäyteinen Spartakin ompelupajalla. Saimme asiakkaalta maaliskuun lopulla tilaustyön, joka käsittää yhteensä tuhannen isokokoisen tyynyliinan lyhennyksen. Työn parissa ovatkin siitä asti ahkeroineet ompelijamme Sari ja Jenny. Ensimmäinen 500 kappaleen valmis erä luovutettiin asiakkaalle viikko sitten ja toiset 500 kappaletta valmistuvat toukokuun puoliväliin mennessä. Tämä tilaus pitää nyt ompelijat kiireisinä, mutta otamme silti edelleen normaalisti vastaan muitakin asiakastöitä (esim. housujen lyhennykset, vetoketjujen korjaukset, yms.), joita teemme heti tämän isomman projektin valmistuttua. Ota yhteyttä tai tule käymään Varastokadun toimitiloissamme!
Osa valmiista tyynyliinoista odottamassa hakijaansa.

   

torstai 1. huhtikuuta 2021

Hyvää pääsiäistä!

Spartakkilaiset toivottavat kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja blogimme ja muidenkin julkaisujemme lukijoille ja seuraajille hyvää, rentouttavaa ja voimaannuttavaa pääsiäistä!Iippojen pääsiäisterveiset!


Terveiset iltapäivätoiminnasta!

Iipoissa odotetaan kovasti pääsiäistä ja kevättä. Auringosta on nautittu ulkoilun merkeissä. Olemme askarrelleet monenmoista pääsiäis- ja kevätjuttua, mm. pupuja, tipuja, kukkia ja mehiläisiä. Rairuohot istutettiin itse tekemiin "purkkeihin", jotka tehtiin tyhjistä kahvipaketeista.

Mukavaa pääsiäisen aikaa ja kevään odotusta.

 🐣🐤🐥🏵🐝🌞
Liiketoiminnan opintoja nuorisotyöyhdistyksessä?!?

Ensimmäisenä ei ehkä tule heti mieleen, että Spartakin kaltaisessa erityisnuorisotyöyhdistyksessä voisi opiskella varhaiskasvatus- ja nuoris...